II miejsce w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej!

Uczniowie naszego LO zajęli II miejsce w projekcie realizowanym w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy biologiczno-chemicznej (2b) uczestniczyli w zajęciach z biologii realizowanych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Zajęcia realizowane były w formie wykładów on-line prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskie

go oraz kół naukowych odbywających się w naszej szkole. Uczniowie mieli możliwość realizacji własnego projektu badawczego, którego wyniki były prezentowane na sesji posterowej kół naukowych Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Prace oceniane były przez pracowników naukowych UJ oraz przedstawicieli wszystkich szkół uczestniczących w projekcie. Zespół klasy 2b w składzie: Izabela Cieniuch, Kinga Dziedzina, Dominika Góral, Adrian Pączek, Wojciech Loranty, badający wpływ muzyki na ciśnienie i tętno człowieka zajął II miejsce. Gratulujemy!