The art speaks of…, czyli kolejny projekt naszego LO!

Miło nam poinformować, że w tym roku szkolnym w naszym liceum realizowany będzie – we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie i pod jego honorowym patronatem – projekt edukacyjny „The art speaks of… / love, respect, eternity, bravery, holiness/ Sztuka mówi o…/ miłości, szacunku, wieczności, męstwie, świętości/”.

Projekt opracowany przez panie Melanię Gurgul i Justynę Urbaniec został wybrany jako jeden z kilku do realizacji w ramach programu „Zmierz się z kulturą” prowadzonego przez MNK.
„The art speaks of…/Sztuka mówi o…” składać się będzie z cyklu zajęć (lekcje muzealne z oferty MNK oraz lekcje autorskie przygotowane przez autorki projektu – każda w innym oddziale MNK – oraz warsztaty w języku angielskim), które mają na celu realizowanie założeń podstawy programowej dla IV etapu kształcenia w zakresie języka polskiego, języka angielskiego i zagadnień wychowawczych w nietypowy sposób. Bonusem jest możliwość spędzenia czasu w pięknych muzealnych przestrzeniach.
Tematyka zajęć inspirowana jest tzw „ wielkimi słowami” – uniwersalnymi wartościami: miłość, szacunek, wieczność, męstwo, świętość.
Zajęcia będą odbywać się od października 2017 do marca 2018 w formie popołudniowych spotkań w wybranych oddziałach MNK.