The art speaks of… – pierwsze warsztaty

31 października odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu „The art speaks of…/Sztuka mówi o…” realizowanego we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie. 20 uczniów (z klas 1d, 3a i 3b) w Sukiennicach – w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku – najpierw uczestniczyło w lekcji muzealnej pt. „Malarscy kronikarze historii Polski”.

 

W czasie zajęć przewodniczka mówiła o tym, w jaki sposób malarstwo może przedstawiać historię i jaką funkcję w dziejach narodu pełniły obrazy o tematyce historycznej m.in. dzieła Marcello Bacciarellego, Artura Grottgera, Piotra Michałowskiego, Henryka Siemiradzkiego i – oczywiście – Jana Matejki. W drugiej części – prowadzonej w języku angielskim – uczniowie, pracując w grupach, spośród dzieł prezentowanych w Sukiennicach mieli wybrać te, które kojarzą im się z pojęciem szacunku i wyjaśnić, dlaczego właśnie wybrane obrazy uznali za dobrą ilustrację tego pojęcia. Efekty pracy po angielsku prezentowali przedstawiciele grup i z tego zadania większość zespołów wywiązała się bardzo dobrze.