The art speaks of… HOLINESS

Trzecie zajęcia z projektu „The art speaks of…” odbyły się 13 grudnia w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka a ich tematem była świętość /holiness/.

Ten oddział Muzeum Narodowego w Krakowie jest idealnym miejscem, aby właśnie taką problematykę poruszyć, gdyż prezentowana jest tam stała wystawa „Sztuka Dawnej Polski. XII-XVIII wiek”, gdzie można oglądać dzieła polskiej sztuki średniowiecznej, renesansowej i barokowej. Pierwsza część zajęć, czyli lekcja muzealna, poświęcona była wzorcom osobowym średniowiecza, w tym szczególnie świętym.Przewodniczka niezwykle ciekawie opowiadała o sposobach przedstawienia postaci Chrystusa, Maryi i innych świętych w gotyckim malarstwie i rzeźbie. Uczestnicy zajęć nauczyli się m.in. rozpoznawać na obrazach świętych dzięki ich atrybutom. W części warsztatowej opisywali po angielsku dzieła, które ich zdaniem obrazują świętość, uzasadniając swój wybór. W wypowiedziach bardzo umiejętnie wykorzystali informacje zdobyte w czasie oprowadzania. Podsumowaniem było uzupełnienie asocjogramu z hasłem „holiness”.