The art speaks of… ETERNITY

„Exegi monumentum” – ten cytat z pieśni Horacego był motywem przewodnim czwartego spotkania w ramach projektu „The art speaks of…”. We wtorek, 16 stycznia, w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w przestrzeni wystawy „Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich” pani Melania Gurgul poprowadziła autorską lekcję muzealną.

W pierwszej części przedstawiła uczniom postacie księżnej Izabeli oraz jej wnuka, księcia Władysława, oraz historię i założenia kolekcji prezentowanej w Arsenale, a następnie spośród obiektów wybrała najbardziej interesujące przykłady ilustrujące wyjątkowość tego zbioru m.in. Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta, „Zwiastowanie” z kręgu Dirka Boutsa, sarkofagi egipskie, szable Tadeusza Kościuszki i księcia Józefa Poniatowskiego. Uczniowie nie tylko poznali ich historię, ale również – dzięki wielu ciekawostkom – poznali księżnę Izabelę jako niezwykle barwną postać Jako że kolekcja nosi angielską nazwę „The Treasures” w drugiej części zajęć uczniowie wcielili się w rolę poszukiwaczy skarbów i w zadaniu zatytułowanym „Treasure hunt”, korzystając z przygotowanego planu i wskazówek w języku angielskim, rozwiązywali krzyżówkę, której hasło „ETERNITY” było punktem wyjścia do ostatniej części warsztatów. Spośród tak różnorodnych obiektów wybierali te, które oddają – ich zdaniem – ideę wieczności i nieśmiertelności. Grupy wybrały posąg Wenus, sarkofag egipski, obraz mistrza Jerzego, wydania „Monitora” oraz portret księcia Władysława – po angielsku opisując te artefakty oraz uzasadniając ich wybór.