Ogłoszenie przetargu: Wymiana kotłów c.o. w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce

W związku z modernizacją budynku szkoły ogłoszony zostaje przetarg dotyczący wymiany kotłów c.o. w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie:

https://bip.malopolska.pl/spwieliczka,a,1485271,liceum-ogolnoksztalcace-im-jana-matejki-wymiana-kotlow-co-w-budynku-liceum-ogolnoksztalcacego-im-jan.html