Matematyczne czwartki z udziałem klasy 1f

10 stycznia br. młodzież klasy 1f pod opieką Iwony Pluty i Aleksandry Hajduk uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych z cyklu „Matematyczne czwartki” w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Spotkanie na temat „Kampania napoleońska i matematyka, czyli o twierdzeniu Ponceleta” poprowadziła dr hab. Halszka Tutaj-Gasińska. Podczas pobytu w rosyjskiej niewoli w Saratowie w 1812 roku, Jean-Victor Poncelet sformułował i udowodnił słynne twierdzenie o wielokątach i stożkowych. Od prawie dwustu lat twierdzenie to budzi zainteresowanie matematyków i ciągle powstają nowe jego dowody. Na zakończenie, przedstawiciele szkół wzięli udział w Quizie przygotowanym przez organizatora cyklu dr Jerzego Szczepańskiego. Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie uczniów oraz przyczyniły się do pogłębienia ich wiedzy i zainteresowań matematycznych.