Czerniakowe abecadło

Materiał przesłany przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Zachęcamy do zapoznania się!

Czerniakowe Abecadło

Materiał przesłany przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii OnkologicznejZachęcamy do zapoznania się!SKN Onkoma COI Innowacje w Onkologii @Znamię. Znam je?

Opublikowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce Sobota, 30 marca 2019