Oświadczenie

Oświadczenie Grona Pedagogicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce

W trosce o dobro naszych uczniów podjęliśmy decyzję o klasyfikowaniu klas maturalnych. Zebranie Rady Pedagogicznej w tej sprawie odbędzie się 24 kwietnia 2019 r..
Podjęta powyżej decyzja nie oznacza zakończenia strajku.

Nauczyciele