Kolejny rok z projektem „Małopolska Chmura Edukacyjna”

W roku szkolnym 2018/2019 trzydziestu trzech uczniów i uczennic klasy 1c  naszego liceum uczestniczy w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce” współfinansowanym praz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Uczennice i uczniowie uczestniczą kółkach naukowych prowadzonych przez Panią Marię Trzopek i wykładach on line  prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej. W ramach kół naukowych młodzież prowadzi własne prace badawcze z zakresu biotechnologii, technologii chemicznej w tym technologii kosmetyków.

Dwukrotnie w ciągu roku szkolnego uczniowie brali udział w zajęciach odbywających się w murach Politechniki Krakowskiej. Podczas jednego z takich wyjazdów zwiedzali laboratoria na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Poznali nowe metody badawcze, ich zakres, oraz możliwości rozwoju osobistego. Projekt zakończy się w czerwcu 2019 r.