Tropem nauki

W ostatnim czasie młodzież trzech klas matematycznych Naszej Szkoły uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych z cyklu „Tropem nauki” organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Klasa 2f 5 listopada brała udział w „Oswajaniu nieskończoności”. Uczniowie klasy 1ge 13 listopada poznawali „Tajemniczą liczbę pi”. Natomiast klasa 3e 29 listopada zgłębiała tematykę „Wielościanów”. Młodzież zwiedziła też Muzeum UJ oraz wykonywała eksperymenty naukowe w ramach wystawy interaktywnej „Nauki dawne i niedawne”. Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie uczniów i przyczyniły się do pogłębienia ich wiedzy matematycznej.