Oświadczenie

Oświadczenie Grona Pedagogicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce W trosce o dobro naszych uczniów podjęliśmy decyzję o klasyfikowaniu klas maturalnych. Zebranie Rady Pedagogicznej w tej sprawie odbędzie się 24 kwietnia 2019 r.. Podjęta powyżej decyzja nie oznacza zakończenia strajku. Nauczyciele

Czerniakowe abecadło

Materiał przesłany przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej Zachęcamy do zapoznania się! Czerniakowe Abecadło Materiał przesłany przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii 

Więcej

„Matejkowski Festiwal Nauki i Pasji” – Dzień otwarty

Drodzy uczniowie kończący gimnazjum i szkołę podstawową, przed Wami trudny czas podjęcia decyzji o wyborze szkoły, dlatego zapraszamy do udziału w „Matejkowskim Festiwalu Nauki i Pasji” pod honorowym patronatem Starosty Wielickiego Adama Kociołka, organizowanym 15 marca br. na terenie wielickiego liceum w godzinach 9.00 – 14.00.

Matematyczne czwartki z udziałem klasy 1f

10 stycznia br. młodzież klasy 1f pod opieką Iwony Pluty i Aleksandry Hajduk uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych z cyklu „Matematyczne czwartki” w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Szlakiem Niepodległości. Spacer Patriotyczny

24 września i 2 października 2018 klasa 3a uczestniczyła w zajęciach projektu „Szlakiem Niepodległości. Spacer Patriotyczny”, którego inicjatorką była pani Melania Gurgul, a opiekunką merytoryczną pani Dorota Czajowska.

Pierwszy etap wymiany za nami!

W niedzielne popołudnie, 30 września 2018 roku, trzynastoosobowa grupa młodzieży z naszego liceum, pod opieką nauczycielek języka niemieckiego – pani Małgorzaty Woźniak oraz pani Aliny Żmudy, wyjechała na wymianę do Niemiec.

Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości!

Akcja „Rekord dla Niepodległej” Włączając się w akcję „Rekord dla Niepodległej” w piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie wspólnie z Dyrekcją szkoły i nauczycielami zaśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.