Nasi sportowcy znowu najlepsi!

Kolejny raz nasze LO okazało się najlepsze spośród szkół powiatu w rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2015/2016. 4 października w Kampusie Wielickim odbyła się uroczystość, w czasie której pani dyrektor Monika Szypuła w towarzystwie delegacji uczniów odebrała symboliczną statuetkę – wyróżnienie dla szkoły.

Otrzęsiny

Tradycyjne otrzęsiny klas pierwszych odbyły się 29 września. Nowi uczniowie po dokładnie czterech tygodniach chodzenia do szkoły zostali poddani próbom sprawdzającym ich kreatywność, zdolności artystyczne, logiczne myślenie i sprawność fizyczną.