Drugi etap wymiany polsko-niemieckiej

W poniedziałek, 27 maja, rozpoczął się drugi etap wymiany ze szkołą Lion-Feuchtwanger-Gymnasium z Monachium. Nasi niemieccy partnerzy wraz z opiekunami przylecieli do Polski po południu i razem z nami udali się do domów. Po tradycyjnym polskim obiedzie, uczniowie udali się na zwiedzanie Kopalni Soli. W kolejnych dniach wymiany odbyły się ciekawe wycieczki. Poznaliśmy historie i 

Więcej

Kolejny rok z projektem „Małopolska Chmura Edukacyjna”

W roku szkolnym 2018/2019 trzydziestu trzech uczniów i uczennic klasy 1c  naszego liceum uczestniczy w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce” współfinansowanym praz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Oświadczenie

Oświadczenie Grona Pedagogicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce W trosce o dobro naszych uczniów podjęliśmy decyzję o klasyfikowaniu klas maturalnych. Zebranie Rady Pedagogicznej w tej sprawie odbędzie się 24 kwietnia 2019 r.. Podjęta powyżej decyzja nie oznacza zakończenia strajku. Nauczyciele

Czerniakowe abecadło

Materiał przesłany przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej Zachęcamy do zapoznania się! Czerniakowe Abecadło Materiał przesłany przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii 

Więcej

„Matejkowski Festiwal Nauki i Pasji” – Dzień otwarty

Drodzy uczniowie kończący gimnazjum i szkołę podstawową, przed Wami trudny czas podjęcia decyzji o wyborze szkoły, dlatego zapraszamy do udziału w „Matejkowskim Festiwalu Nauki i Pasji” pod honorowym patronatem Starosty Wielickiego Adama Kociołka, organizowanym 15 marca br. na terenie wielickiego liceum w godzinach 9.00 – 14.00.

Matematyczne czwartki z udziałem klasy 1f

10 stycznia br. młodzież klasy 1f pod opieką Iwony Pluty i Aleksandry Hajduk uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych z cyklu „Matematyczne czwartki” w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Szlakiem Niepodległości. Spacer Patriotyczny

24 września i 2 października 2018 klasa 3a uczestniczyła w zajęciach projektu „Szlakiem Niepodległości. Spacer Patriotyczny”, którego inicjatorką była pani Melania Gurgul, a opiekunką merytoryczną pani Dorota Czajowska.