Projekt Erasmus+ w LO im. Jana Matejki w Wieliczce!

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce bierze udział w międzynarodowym projekcie Erasmus+ w ramach akcji KA2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, zatytułowanym “New Educations in Promoting Transversal Skills”. Oprócz wielickiego Liceum w przedsięwzięciu uczestniczą szkoły i instytucje z Włoch, Chorwacji, Rumunii, Belgii, Turcji i Hiszpanii.

6 grudnia – Dzień Wolontariatu

6 grudnia w naszym LO organizowany będzie Dzień Wolontariatu, w ramach którego odbędą się prelekcje, spotkania z przedstawicielami fundacji oraz loteria fantowa na rzecz schroniska dla zwierząt w Harbutowicach.

Dzień Edukacji Narodowej

13 października uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, uczestnicząc w akademii przygotowanej przez klasy 2c i 2f, których przedstawicielki powitały zgromadzonych na sali gimnastycznej gości, nauczycieli i uczniów. Tradycją naszej szkoły jest już to, że w dniu święta edukacji uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie.

Facebook me!

Już wkrótce w naszym liceum gościć będziemy 21 uczniów ze szkoły średniej w Tarnopolu na Ukrainie. Wspólne warsztaty organizowane będą w ramach projektu „Facebook me!” realizowanego przy współpracy z Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży.

Nasi sportowcy znowu najlepsi!

Kolejny raz nasze LO okazało się najlepsze spośród szkół powiatu w rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2015/2016. 4 października w Kampusie Wielickim odbyła się uroczystość, w czasie której pani dyrektor Monika Szypuła w towarzystwie delegacji uczniów odebrała symboliczną statuetkę – wyróżnienie dla szkoły.

Otrzęsiny

Tradycyjne otrzęsiny klas pierwszych odbyły się 29 września. Nowi uczniowie po dokładnie czterech tygodniach chodzenia do szkoły zostali poddani próbom sprawdzającym ich kreatywność, zdolności artystyczne, logiczne myślenie i sprawność fizyczną.

Rusza projekt „Uczniowie i uczelnie – w sieci współpracy”

Uczniowie naszego liceum wezmą udział w projekcie „Uczniowie i uczelnie – w sieci współpracy”.Projekt ten będzie realizowany na terenie Powiatu Wielickiego w latach 2016-2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.