The art speaks of…, czyli kolejny projekt naszego LO!

Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2017/2018 w naszym liceum realizowany będzie – we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie i pod jego honorowym patronatem – projekt edukacyjny „The art speaks of… / love, respect, eternity, bravery, holiness/ Sztuka mówi o…/ miłości, szacunku, wieczności, męstwie, świętości/”.

Projekt opracowany przez panie Melanię Gurgul i Justynę Urbaniec został wybrany jako jeden z kilku do realizacji w ramach programu „Zmierz się z kulturą” prowadzonego przez MNK.
„The art speaks of…/Sztuka mówi o…” składać się będzie z cyklu zajęć (lekcje muzealne z oferty MNK oraz lekcje autorskie przygotowane przez autorki projektu – każda w innym oddziale MNK – oraz warsztaty w języku angielskim), które mają na celu realizowanie założeń podstawy programowej dla IV etapu kształcenia w zakresie języka polskiego, języka angielskiego i zagadnień wychowawczych w nietypowy sposób. Bonusem jest możliwość spędzenia czasu w pięknych muzealnych przestrzeniach.
Tematyka zajęć inspirowana jest tzw „ wielkimi słowami” – uniwersalnymi wartościami: miłość, szacunek, wieczność, męstwo, świętość.
Zajęcia będą odbywać się od października 2017 do marca 2018 w formie popołudniowych spotkań w wybranych oddziałach MNK.

 

31 października odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu „The art speaks of…/Sztuka mówi o…” realizowanego we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie. 20 uczniów (z klas 1d, 3a i 3b) w Sukiennicach – w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku – najpierw uczestniczyło w lekcji muzealnej pt. „Malarscy kronikarze historii Polski”. W czasie zajęć przewodniczka mówiła o tym, w jaki sposób malarstwo może przedstawiać historię i jaką funkcję w dziejach narodu pełniły obrazy o tematyce historycznej m.in. dzieła Marcello Bacciarellego, Artura Grottgera, Piotra Michałowskiego, Henryka Siemiradzkiego i – oczywiście – Jana Matejki. W drugiej części – prowadzonej w języku angielskim – uczniowie, pracując w grupach, spośród dzieł prezentowanych w Sukiennicach mieli wybrać te, które kojarzą im się z pojęciem szacunku i wyjaśnić, dlaczego właśnie wybrane obrazy uznali za dobrą ilustrację tego pojęcia. Efekty pracy po angielsku prezentowali przedstawiciele grup i z tego zadania większość zespołów wywiązała się bardzo dobrze.