Dokumenty do pobrania: 

Podanie dla uczniów gimnazjum

Podanie dla uczniów szkoły podstawowej

Formularz danych osobowych dla uczniów szkoły podstawowej  Formularz danych osobowych dla uczniów gimnazjum

Karta informacyjna

 

Planowane oddziały:

KLASA INŻYNIERSKA
Jeżeli wiążesz swoją przyszłość z naukami ścisłymi i technicznymi, fascynują Cię konstrukcje, nowoczesne technologie, jesteś kreatywny i innowacyjny – wybierz klasę inżynierską!
Matematyka, chemia lub fizyka realizowane w zakresie rozszerzonym zagwarantują Ci możliwość studiowania na kierunkach, takich jak np.: automatyka i robotyka, budownictwo, informatyka, inżynieria i nowe technologie. Rozszerzony język obcy z elementami języka technicznego ułatwi Ci możliwość studiowania za granicą.
KLASA HUMANISTYCZNA
Zapraszamy do niej zainteresowanych naukami humanistyczno – społecznymi. Gruntowne przygotowanie z zakresu języka polskiego, historii lub biologii (do wyboru przez ucznia) oraz rozszerzonego języka obcego pozwoli Ci rozwijać twórcze myślenie i skuteczne porozumiewanie się. W przyszłości możesz zostać studentem prawa i administracji, stosunków międzynarodowych, kulturoznawstwa czy psychologii.
KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA
Uczniowie tej klasy to osoby zainteresowane problematyką prozdrowotną, pasjonaci biologii i chemii. Lekcje w terenie, zajęcia w ogrodzie botanicznym, doświadczenia chemiczne uatrakcyjniają ofertę tej klasy. Wybierając oddział biologiczno – chemiczny, zdobędziesz podstawy do kontynuowania nauki na kierunkach medycznych, kosmetologii, fizjoterapii, weterynarii, wychowaniu fizycznym oraz biotechnologii.
KLASA BIOLOGICZNO – GEOGRAFICZNA
Jeżeli fascynuje Cię świat podróży, turystyki, nauk o Ziemi, zapraszamy do klasy, w której zapewniamy przygotowanie z zakresu nauk przyrodniczych, rozszerzone zajęcia z języka obcego i geografii pozwolą Ci poszerzać horyzonty i kontynuować edukację na kierunkach turystycznych i przyrodniczych.
KLASA MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA
Rozszerzona matematyka i geografia to gwarancja rozwijania pasji nauk ekonomiczno – społecznych. Rozszerzony język obcy kształcony w systemie międzyoddziałowym pozwoli dopasować poziom grupy językowej do twoich umiejętności. Ukończenie klasy stwarza szeroki wachlarz możliwości wyboru studiów zarówno technicznych, ekonomicznych, turystycznych, menagerskich.
KLASA  PSYCHOLOGICZNO – PRZYRODNICZA

Ukończenie klasy, w której na poziomie rozszerzonym realizowana jest biologia, język polski oraz język obcy, zapewnia możliwość kontynuowania nauki na kierunkach zarówno przyrodniczych,
jak i  społecznych i humanistycznych. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych.