Oferta edukacyjna szkoły

Wieloletnią tradycją  szkoły jest kształcenie zarówno z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych, jak i humanistycznych gwarantujące  zdawalność matury oraz wysoki procent osób dostających się na studia dzienne. Wykorzystując zaangażowanie nauczycieli, bogatą bazę dydaktyczną i wieloletnie doświadczenie w wychowywaniu młodzieży, planujemy uruchomienie klas z następującymi zajęciami edukacyjnymi realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

  • matematyka – geografia
  • matematyka – fizyka
  • biologia – chemia
  • biologia – geografia
  • j. polski – historia
  • j. polski – biologia

W każdej klasie zapewniamy jeden język obcy na poziomie rozszerzonym (język angielski lub język niemiecki realizowany w programie DSD II) i na poziomie podstawowym (język francuski, język niemiecki, język angielski).

Istnieje możliwość kontynuowania języka hiszpańskiego lub rosyjskiego (na poziomie podstawowym) do wyboru przez ucznia (wyłącznie dla osób, które uczyły się tych języków w gimnazjum).

Zapewniamy również ciekawą ofertę przedmiotów uzupełniających m. in. informatykę dla inżynierów, wiedzę o państwie i prawie, elementy kultury współczesnej, filmoznawstwa i teatrologii.

Ostateczna decyzja o uruchomieniu proponowanych klas zależy od Gimnazjalistów, którzy wybiorą zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym  po klasie pierwszej.

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym.

 

FAQ – czyli o co chcesz zapytać

 

PLIKI DO POBRANIA

Podanie dla uczniów gimnazjum

Podanie dla uczniów szkoły podstawowej

Formularz danych osobowych dla uczniów gimnazjum

Kryteria rekrutacji kandydatów do Liceum po szkole podstawowej

Kryteria rekrutacji kandydatów do Liceum po gimnazjum

 

Formularz danych osobowych dla uczniów szkoły podstawowe

Klauzula informacyjna-rekrutacja