Oferta edukacyjna szkoły

Wieloletnią tradycją  szkoły jest kształcenie zarówno z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych, jak i humanistycznych gwarantujące  zdawalność matury oraz wysoki procent osób dostających się na studia dzienne. Wykorzystując zaangażowanie nauczycieli, bogatą bazę dydaktyczną i wieloletnie doświadczenie w wychowywaniu młodzieży, planujemy uruchomienie klas z następującymi zajęciami edukacyjnymi realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

  • matematyka – geografia
  • matematyka – fizyka
  • biologia – chemia
  • biologia – geografia
  • j. polski – historia
  • j. polski – biologia

W każdej klasie zapewniamy jeden język obcy na poziomie rozszerzonym (język angielski lub język niemiecki realizowany w programie DSD II) i na poziomie podstawowym (język francuski, język niemiecki, język angielski).

Istnieje możliwość kontynuowania języka hiszpańskiego lub rosyjskiego (na poziomie podstawowym) do wyboru przez ucznia (wyłącznie dla osób, które uczyły się tych języków w gimnazjum).

Zapewniamy również ciekawą ofertę przedmiotów uzupełniających m. in. informatykę dla inżynierów, wiedzę o państwie i prawie, elementy kultury współczesnej, filmoznawstwa i teatrologii.

Ostateczna decyzja o uruchomieniu proponowanych klas zależy od Gimnazjalistów, którzy wybiorą zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym  po klasie pierwszej.

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym.

 

PLIKI DO POBRANIA

Podanie

Formularz danych osobowych

 

Kryteria rekrutacji kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego

Karta informacyjna