Terminy postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty
w Krakowie
 

  • od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. – składanie przez kandydatów wniosków
    (podanie – do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej);
  • od 21 do 25 czerwca 2019 r.  – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  • 28 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • do 9 lipca 2019 r. do 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  • 10 lipca 2019 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.