Terminy postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty
w Krakowie
 

  • od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków
    (podanie , dane osobowe – do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej);
  • od 22 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  • 29 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • do 9 lipca 2018 r. do 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  • 10 lipca 2018 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.