Terminy postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty
w Krakowie
 

  • od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków
    ( podanie , dane osobowe – do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej);
  • od 23 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  • 30 czerwca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • do 5 lipca 2017 r. do 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  • 7 lipca 2017 r. – godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.